• 16/01/2018

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Alle barnehagene i Ringerike er med i et felles samordnet opptak. Dette for at søkerprosessen skal bli enklere for dere brukere og for barnehagene.Private barnehager har egne vedtekter og opptakskriterier.   

    Elektonisk søknadsprossess for alle barnehagene på Ringerike finner du her:

    http://www.ringerike.kommune.no