Voksne
 • VELKOMMEN

  16/01/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
   Avdelingen heter Dompidal. Dette er et gammelt stedsnavn fra Eikliområdet der barnehagen er bygd.

   

   

   

 • ÅRET PÅ DOMPIDAL

  16/01/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Dompidal er en avdeling med barn fra 3-6 år. I år der det 18 barn som er fordelt på 18 plasser.
  Dagen vår på Dompidal er omtrent slik: 

  07.30-09.00 Frokost/Frilek
  09.30 Barnemøte
  09.45 Tema/Gruppeaktiviteter
  11.00 Formiddagsmat
  12.00 Påkledning/Utelek
  15.00 Ettermiddagsmat
  15.30 Hvilestund
  17.00 Barnehagen stenger

  UKEPLAN

  MANDAG: TURDAG

  TIRSDAG: MØTEDAG, Varm lunsj

  ONSDAG: GRUPPEDAG-TEMADAG. Ulike aktiviteter/Tema 

  TORSDAG: GRUPPEDAG. Ulike aktiviteter/tema, Varm Lunsj

  FREDAG: BARNAS VALG,  BLÅROMMET- Brannstasjon ( GYMAL)

   

  ÅRSPLANEN TIL DALSBRÅTEN BARNEHAGE FINNER DU UNDER DOKUMENTER.

  ÅRSPLAN  FOR 2017 - 2018 ER EN KALENDER MED LITT INFORMASJON FOR HVER MÅNED.

  DOMPIDAL  LAGER  HALVÅRSPLANER SOM FORELDRE Å ANSATTE FÅR  OG PERIODEPLANER, UKEPLANER M.M. SOM PERSONALET BRUKER PÅ AVDELINGEN.

  Foreldre får informasjon om avdelingen og barnehagen som oppslag i garderoben, på mail og sms.